Gerechtsdeurwaardersorganisaties bieden Klijnsma hulp bij ontwikkeling schuldhulplijn 115

Shutterstock 144653342
  • 30-06-2017
  • Leestijd: 2 minuten

Eindhoven, 30 juni 2017 - Vandaag hebben de gerechtsdeurwaardersorganisaties Syncasso, GGN, Flanderijn en Janssen & Janssen een brief naar demissionair staatssecretaris Jette Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestuurd. In deze brief hebben zij hun hulp aangeboden bij de ontwikkeling van een laagdrempelige schuldhulplijn.

115, Schuld te lijf

In het ambtelijke overleg met de Tweede kamer van 28 juni 2017 heeft Jette Klijnsma toegezegd met de Nederlandse Vereniging van Gemeenten te gaan praten over de opening van een landelijke schuldhulplijn. Dit naar aanleiding van een motie van het Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP). De doelstelling van deze motie is het laagdrempeliger maken van de toegang tot schuldhulpverlening.

Aanbod

De 4 grote gerechtsdeurwaardersorganisaties, waar in totaal zo’n 200 (toegevoegd)gerechtsdeurwaarders en 2.000 medewerkers aan verbonden zijn, hebben aangegeven graag met Klijnsma en de VNG te willen meedenken over hoe een dergelijke schuldhulplijn vorm gegeven kan worden. Zij onderschrijven namelijk de gedachte dat er een laagdrempelige manier moet zijn waarmee schuldenaren geïnformeerd kunnen worden over de mogelijkheden om hulp te krijgen bij het oplossen van hun schulden. Wat hen betreft gaat het echter niet alleen over een laagdrempelige toegang maar ook over een optimale informatievoorziening richting burgers met problematische schulden.

Praktijk

Gezamenlijk hebben gerechtsdeurwaarderskantoren dagelijks duizenden keren contact met burgers met schulden. Gelukkig lukt het in veel gevallen om een passende oplossing te vinden voor het betalen van de schuld, maar dat lukt niet altijd. Het aantal mensen dat niet in staat is om zonder hulp hun schulden het hoofd te bieden, stijgt nog steeds. Gerechtsdeurwaarders verwijzen deze mensen naar gemeenten of vrijwilligersorganisaties voor hulp. In de praktijk zien ze echter dat de toegang tot die hulp beperkt is en deze schuldenaren de weg in het oerwoud van schuldhulpverlening, budgetbegeleiders, bewindvoerders en pilotprojecten moeilijk kunnen vinden. En dat resulteert er uiteindelijk in dat er geen oplossing komt voor schuldenaren met problematische schulden. Zij worden nog steeds geconfronteerd met schuldeisers, incassobureaus, deurwaarders en oplopende schulden.

Samenwerking

Gerechtsdeurwaarders worden door schuldeisers ingeschakeld om vorderingen te incasseren. Daarbij moeten zij, en dat hangt volledig samen met hun positie in het rechtsbestel, ook oog hebben voor de belangen van de schuldenaar. Onnodige kosten, zowel voor de schuldenaar als de schuldeiser, moeten worden voorkomen. In de afgelopen jaren zijn er meerdere initiatieven geweest die deze positie onderstrepen. Daarbij kan worden gedacht aan de invoering van de Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH) en de snelle ontwikkeling en implementatie van het Digitale Beslagregister (DBR). Bij dit soort projecten werken gerechtsdeurwaarders nauw samen met het ministerie, gemeenten en schuldhulpverleners.

Vormgeving

De gerechtsdeurwaardersorganisaties hebben concrete ideeën over hoe een dergelijke schuldhulplijn vorm gegeven kan worden. Zij beschikken over voldoende mensen, middelen en kennis en ervaring om invulling te geven aan een dergelijke schuldhulplijn en praten daar graag met Klijnsma en de VNG verder over. Hierbij nemen zij het voortouw, maar zijn van mening dat ook de beroepsorganisatie (de KBvG) en andere gerechtsdeurwaarderskantoren een belangrijke rol moeten hebben bij de verdere invulling.