Handreiking voor gemeenten bij ontruiming en afvoer en opslag van inboedels

Stefan deurwaarder ontruiming
  • 18-03-2021
  • Leestijd: 2 minuten

We merken dat wij veel vragen krijgen over de aankomende Wetswijziging met betrekking tot de afvoer en opslag van inboedels na ontruiming, die per 1 april in werking treedt. Via deze nieuwsbrief informeren wij jullie graag nog eens extra over wat de wetswijziging inhoudt. Ook willen we jullie op de hoogte brengen van de Handreiking die vanuit VNG en KBvG is opgesteld. In deze nieuwsbrief kan je deze handreiking downloaden en doornemen. Hierin wordt onder andere uitleg gegeven over hoe gemeenten hun beleid kunnen aanpassen en daarmee invulling kunnen geven aan de afvoer en opslag van inboedels van inwoners na een woningontruiming vanaf 1 april 2021.

Resumé, wat houdt deze wetswijziging van artikel 556 Rv precies in?
Het college van burgemeester en wethouders draagt vanaf 1 april 2021 altijd zorg ten laste van de executant, voor het meevoeren en opslaan van de roerende zaken die bij een ontruiming van een woning op straat geplaatst zijn.

Dat betekent dat een gemeente de inboedel na een ontruiming afvoert en opslaat. Als de inboedel niet binnen 13 weken wordt opgehaald, kan de gemeente de zaken verkopen of vernietigen. De kosten van dit alles kunnen worden doorbelast aan de verhuurder. Die, op zijn beurt, de kosten weer op de schuldenaar kan proberen te verhalen.

Hiermee wordt een einde gemaakt aan het verschillende lokale beleid per gemeente en de daaruit voortvloeiende rechtsonzekerheid voor ontruimde partijen, schuldeisers en gerechtsdeurwaarders.

Handreiking VNG
Nu heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in samenwerking met de KBvG een handreiking beschikbaar gesteld voor het afvoeren en opslaan van inboedels bij een woningontruiming.

Deze handreiking ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van de wet inzake de afvoer en opslag van inboedel bij woningontruimingen. Het betreft hier zowel (particuliere) huur- als koopwoningen die als gevolg van een vonnis of executoriale verkoop ontruimd worden.

Deze handreiking bevat tevens praktische handvatten zodat gemeenten uitvoering kunnen geven aan de wet. Daarbij leggen zij, indien van toepassing, ook verbindingen met een breder perspectief op het schuldendomein, zoals de wijzigingen van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs).

De handvatten in deze handreiking betreffen geen landelijk vastgestelde uitvoeringsafspraken. Wel kunnen gemeenten met deze handvatten de afstemming en samenwerkingsafspraken met lokale partners zelf vormgeven.

Wanneer je nog vragen hebt over dit nieuwe beleid, adviseren wij je om contact op te nemen met de betreffende gemeente. Zij kunnen je dan verder helpen.

De handreiking kan je via onderstaande link downloaden.

Screenshot 2021 03 17 at 15 08 50

Handreiking voor gemeenten bij ontruiming en afvoer en opslag van inboedels

Open handreiking