Het belang van voldoende drinkwater... en de rol van Janssen & Janssen hierbij

Image 1080x675
  • 21-05-2021
  • Leestijd: 2 minuten

We werken voor mooie klanten én daar zijn we natuurlijk blij mee. Eén van die klanten is Waterleiding Maatschappij Limburg (WML). WML is de producent van het drinkwater in de provincie Limburg. Sinds 2015 werken we samen, graag delen we een mooi voorbeeld van wat je in een samenwerking voor elkaar kunt betekenen. Een samenwerking die verder gaat dan alleen maar incasso. We spraken Raoul, incassomedewerker Utiliteit bij Janssen & Janssen. Raoul vertelt over een bijzondere opdracht die hij voor WML uitvoert.

Kun je vertellen wat de samenwerking tussen WML en Janssen & Janssen bijzonder maakt?
Raoul vertelt: ”Wat bijzonder is, is dat het gaat om dossiers waarin het niet gaat om geldvorderingen die we gaan incasseren. In deze dossiers is het onze taak om bewoners en eigenaars te stimuleren een contract met WML aan te gaan. We krijgen dossiers waarbij wel sprake is van waterlevering in het verbruikersperceel, zonder dat er een contract aan ten grondslag ligt. Bij een enkele woning kun je vaak geen water afsluiten. Of je kunt niet bij de hoofdkraan, of er zijn meerdere verbruikerspercelen aan gekoppeld. Daardoor is het vaak niet mogelijk om een specifiek adres af te sluiten. In het vakjargon spreken we over ‘leegstand’. Het gaat dan om percelen waarvan het vermoeden is dat ze leegstaan, maar waarbij wel waterlevering is zonder dat er een contract aan ten grondslag ligt.”

Wat maakt dit werk anders dan incasso?
“De gedeelde noemer is dat het onze taak is om mensen in beweging te krijgen. We beginnen met het aanschrijven van de bewoners. De cijfers heb ik zo niet in detail, maar naar aanleiding van het eerste briefcontact zien we al positieve resultaten. We zijn na een eerste controle van de adressen gestart met 53 van de 56 aangeleverde dossiers. Inmiddels zijn er al 15 aanmeldingen bij WML ontvangen. Wanneer er geen reactie volgt schrijven we de eigenaar aan. Op basis van onderzoek kunnen we achterhalen wie de eigenaar is. We verzoeken de eigenaar dan om zichzelf, de huurder of gebruiker te laten aanmelden. Een andere optie die we bieden is dan te kiezen voor vrijwillige afsluiting. In het ergste geval moeten wij dagvaarden. Wordt er dan nog geen contract gesloten dan halen wij de watermeter weg.

Is het een principekwestie vanuit de watermaatschappij? Wij leveren dus moet er betaald worden?
Raoul: “Voor WML is het van belang om bij alle verbruikerspercelen ook contracten te hebben. De aandeelhouders van watermaatschappijen zijn de Limburgse gemeentes en de Provincie.. Er is immers maar één leverancier in de provincie Limburg waardoor er sprake is van een monopolie. Als er water wordt afgenomen zonder contract wordt de meterstand niet bijgehouden. En dat heeft invloed op het bewaken van de watervoorraad. Deze voorraad wordt door WML streng bewaakt. Dit is belangrijk in tijden van crisis, zoals nu met corona. WML moet immers kunnen garanderen dat er in tijden van nood voldoende drinkwater is. Zo zijn binnen WML de teams gesplitst. Dit zodat bij besmettingen onder medewerkers het proces altijd doorloopt en de watervoorraad gegarandeerd blijft. Persoonlijk vind ik het een mooi voorbeeld van hoe je in tijden van crisis als bedrijf je verantwoordelijkheid neemt.”

Hoe gaan jullie om met meterstanden die niet worden doorgegeven?
“We benaderen namens WML mensen die al minimaal drie jaar lang - of langer- hun meterstand niet hebben doorgegeven. Zij krijgen dan een boete van WML. Deze klanten hebben allemaal automatische incasso en betalen dus gewoon alle boetes en kosten die bij geschat verbruik horen.. Ook deze groep schrijven we aan met het verzoek de meterstand door te geven aan WML. Dit in verband met de garantie van de watervoorraad. We sturen eerst een brief, komt daar geen reactie op dan dagvaarden we. In het ergste geval gaat onze deurwaarder met de politie langs bij de woning om de watermeter uit te lezen. Om vervolgens weer te vertrekken.

Eindhoven, 21 mei 2021

Wil jij weten wat we voor jouw klanten kunnen betekenen? Wij denken graag met je mee en kijken verder dan reguliere incassowerkzaamheden.