De effecten van de coronacrisis op creditmanagement

Wilbert van de Donk
  • 07-04-2020
  • Leestijd: 2 minuten

'Niemand weet wat ons echt te wachten staat'

Wilbert van de Donk over de effecten van de coronacrisis op creditmanagement

De ‘coronacrisis’... die is er en die blijft er voorlopig nog wel. Dat dit effect heeft op creditmanagement weten we natuurlijk al. Maar waar gaat dit naartoe? We voelden onze directeur en tevens KBvG voorzitter Wilbert van de Donk aan de tand.

Maak jij je zorgen om de effecten die deze crisis op de schuldenproblematiek gaat hebben?
“Niemand weet wat ons nu echt staat te wachten. Dus ja, ik maak me daar wel zorgen om. Heel creditmanagement Nederland is in onzekerheid. Er zijn noodmaatregelen genomen om de inkomenspositie van schuldenaren en ondernemers zoveel mogelijk gelijk te houden. Dit gaat natuurlijk niet voor iedereen lukken, maar het is wel de essentie. Het uitgangspunt is dat iedereen ook in staat moet blijven om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Dit klinkt natuurlijk mooi, maar de praktijk is dat zowel de schuldenaar als de creditmanager met onzekerheid kampt. Niemand weet hoe dit de komende maanden gaat uitwerken. Mijn angst is dat er in die onzekerheid verkeerde keuzes worden gemaakt. Zowel door de schuldenaar als de creditmanager.”

Welke effecten zie jij nu al ontstaan?
“Je ziet al voorzichtige initiatieven van de grootste schuldeisers die clementie bepleiten. Ze vragen ons of we voorzichtig willen omgaan met schuldenaren. Ook zien we dat juist de kleinere schuldeisers die acuut in de problemen dreigen te komen ons vragen om zo snel en zo veel mogelijk hun vorderingen te incasseren. Vooral de schuldeisers vanuit de overheid vragen ons om soepel om te gaan met de situatie. Dus terughoudend te zijn met bijvoorbeeld beslagleggingen. Tegelijkertijd doet de staatsecretaris de terechte uitspraak dat rekeningen nog steeds wel gewoon betaald moeten worden. Met die dubbele instructie vanuit de overheid hebben we het te doen. Aan de ene kant voorzichtig zijn met schuldenaren die echt door de situatie in de problemen komen. Aan de andere kant moeten mensen die hun schuld kunnen betalen dit gewoon blijven doen. In de praktijk is dit lastig.”

Wat zou jij de overheid adviseren?
“De onzekerheid is er nu, daar kunnen we niet omheen. Maar er komt straks ook een moment dat dit weer voorbij is. Dan moeten de zaken ook weer terug naar hoe het voor de crisis was. Dat betekent dat primaire processen als de rechtspraak nu echt doorgang moet vinden. Je moet creditmanagers ook in deze moeilijke tijden in staat blijven stellen om gerechtvaardigde vorderingen te incasseren. Gebeurt dat niet dan krijg je straks één grote opeenhoping. Dan is de ellende helemaal niet te overzien. Mijn advies is dan ook dat de overheid, actiever dan nu, moet blijven uitdragen dat schulden gewoon betaald moeten worden, ook in deze tijd. En natuurlijk mag er daarnaast speciale aandacht zijn voor de groep die door deze crisis echt in de financiële problemen komt.”

Een uitdaging dus voor creditmanagers. Wat zou je ze willen meegeven?
“Eigenlijk wat we zelf doen. Als een schuldenaar nu vraagt om wat meer lucht, ga daar dan ruimhartig mee om. Je kunt in deze fase van de crisis niet verwachten dat iemand zijn inkomstendaling kan onderbouwen, bijvoorbeeld als hij door zijn werkgever is ontslagen. Dus voor nu maar iets eerder geloven wat de schuldenaar naar voren brengt. Er komt wel weer een tijd dat we kunnen vragen om dit te onderbouwen. Dat betekent ook dat er een risico inzit dat er ook misbruik van gemaakt wordt. Dat moeten we nu maar even voor lief nemen.”

Vragen over betalen?

088 730 34 00

Zakelijke vragen?

088 730 34 37

Direct met ons chatten

Start chat