Corporatiedag 18 november 2021: Doelmatig en duurzaam verbinden

Corpodag pic
  • 04-10-2021
  • Leestijd: 2 minuten

Op donderdag 18 november vindt de Corporatiedag plaats. Het thema van dit jaar is ‘Doelmatig en duurzaam verbinden’.

Vanuit welke hoedanigheid of functie dan ook: je wilt dat jouw inspanningen leiden tot het gewenste resultaat. Dat resultaat bereik je door interactie met anderen. Zo maak je als woningcorporatie (betalings)afspraken met je huurders, in de hoop dat je met elkaar een lange, prettige relatie aangaat.

De contactlegging met je huurders is hierin cruciaal. De juiste aanpak bespaart je veel problemen, tijd en geld. De wijze waarop jij contact legt met de huurder bepaalt of er wel of geen verbinding en commitment ontstaat. Of alles duidelijk is. Zodat de (betalings)afspraken in de juiste omstandigheden gemaakt worden. Want dat bepaalt in grote mate of ze vervolgens worden nagekomen.

In het contact kan veel misgaan. Zelfs meer dan je denkt. Hoe verbeter je die contactlegging? Welke problemen kom je tegen? Hoe kun je je ‘doelmatig en duurzaam verbinden’ met die ander?
De Corporatiedag 2021 helpt jou hierbij!

Binnen dit thema delen relevante experts en ervaringsdeskundigen hun inzichten over interessante onderwerpen. Zowel in plenaire sessies, als in deelsessies waarbij je een keuze kunt maken bij welke deelsessie je bij voorkeur aansluit.

Hieronder vind je meer informatie over het programma en kun je je via de button aanmelden.

09.30 uur: Ontvangst en registratie

  1. Puur huurrecht in-één-uur
  2. Voorkomen is beter dan genezen
  3. Met B1 ligt de lat te hoog. Hoe bereik je dán laaggeletterden?
  4. Vergroot jouw kennis over vluchtelingen: groeiend deel van onze samenleving
  1. Puur huurrecht in-één-uur
  2. Voorkomen is beter dan genezen
  3. Met B1 ligt de lat te hoog. Hoe bereik je dán laaggeletterden?
  4. Vergroot jouw kennis over vluchtelingen: groeiend deel van onze samenleving

Veilig incasseren - lezing door Caroline Koetsenruijter, Instituut KCB

Alle werkenden in Nederland moeten veilig hun werk kunnen doen. Ook incasseerders. Jaarlijks tellen we 1,7 miljoen agressie- en geweldsincidenten tegen professionals. Caroline was werkzaam als docent en onderzoeker aan de Universiteit Leiden en bemiddelaar bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ze is directeur van Instituut KCB, dat trainingen verzorgt met betrekking tot agressie en conflictbeheersing in de zorg, het bedrijfsleven, bij de overheid en het onderwijs. Tijdens de Corporatiedag geeft Caroline concrete tips en mogelijkheden om veilig en de-escalerend te werk te gaan. Hoe reageer je als iemand jou probeert te intimideren of een onprettig gevoel geeft? Wat zeg je als iemand jou de huid vol scheldt? Een goed agressiebeleid helpt ook. Caroline vertelt er alles over tijdens haar lezing. Na afloop kun je haar een half uur lang vragen stellen, bijvoorbeeld over jouw praktijk.

Caroline koetsenruijter

De impact van bewust (be)oordelen op je bedrijfsresultaat - lezing door Madhu Mathoera, BE(E) Top of mind

Vooroordelen, we hebben ze allemaal. Vaak zonder dat we onszelf daar bewust van zijn. Maar handelen we er ook naar? Ja. Zonder bewust te zijn van de gevolgen ervan voor het (bedrijfs)resultaat. Neem de Toeslagenaffaire, waarbij aannames een nadelige rol hebben gespeeld. Welke aannames doen mensen zomaar aan de andere kant van de telefoon? De impact van een eenzijdige blik op de zaak heeft grotere gevolgen dan je denkt. Hoog tijd om vanuit verschillende perspectieven te leren kijken en handelen. Madhu Mathoera heeft vaak met dit soort problemen te maken gehad en bedrijven geholpen om dit op te lossen. Zij leert organisaties de verschillen (diversiteit) tussen hun klanten, te gaan benutten. Dit levert dubbele winst op: voor klanten én medewerkers. De vraag of een ‘inclusieve’ aanpak een gunstige invloed heeft op je bedrijfsresultaat, kun je na deze sessie met gemak beantwoorden.

Madhu Mathoera 8625

Keuzesessies

Puur huurrecht-in-één-uur - door Ivette Mol, Law&Pepper Advocaten

Velen van jullie kennen Ivette Mol van haar eerdere deelname aan de Corporatiedagen in het verleden. Als bevlogen spreker neemt de advocate je mee in de actualiteiten binnen het huurrecht. Onderwerpen die onder andere aan bod zullen komen zijn de gebruikersovereenkomst

Ivette Mol

Voorkomen is beter dan genezen - door Robert Leeuwenburgh, Wocowijzer

Het dossier is overgedragen, maar vertaalt de incassopartner jouw beleid en visie? Is er voldoende voortgang? Hoe staat het met de effectiviteit van de kostenverhogende maatregelen? Heb je voldoende kennis in huis? Schenk je liever tijd aan je eigen interne processen? Wocowijzer beheert, adviseert en traint. Ook beoogt ze een Maatschappelijk Verantwoorde wijze van creditmanagement. Haar kernwaarden zijn: Kostenreductie voor alle partijen, Juiste inzet van Kennis en Ketenpartners voor de Kwetsbaren en GRIP op effectieve inzet in de gehele keten. Robert Leeuwenburgh spreekt over zijn ervaringen met woningcorporaties.

Robert Leeuwenburgh Wocowijzer

Met B1 ligt de lat te hoog. Hoe bereik je dán laaggeletterden? - door Marlon Poppelaars, Stichting Lezen & Schrijven

Hoe bereik je laaggeletterden? En nog belangrijker: hoe zorg je dat ze hun rekeningen betalen of betaalafspraken nakomen? In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen laaggeletterd. Zij hebben moeite met lezen, schrijven en/of digitale vaardigheden. Deze mensen hebben minder grip op geld, waardoor ze hoog vertegenwoordigd zijn in categorie mensen met betalingsproblemen. Met moeilijke brieven en websites (zelfs op B1-taal niveau) bereiken we deze doelgroep onvoldoende. Dit probleem bestaat niet alleen bij anderstaligen (inwoners met een migratie-achtergrond), maar komt minstens zo vaak voor bij autochtone Nederlanders. Hoe kunnen we deze mensen dan wél bereiken? Een ambassadeur van Lezen & Schrijven vertelt niet alleen wat de voordelen zijn voor woningcorporaties om hun wijze van communiceren af te stemmen op laaggeletterden, maar ook hóe ze dat kunnen doen. Omdat je jezelf amper kunt voorstellen tegen welke problemen je aanloopt als je laaggeletterd bent, vertelt een ex-laaggeletterde hierover uit eigen ervaring.

Stichting Lezen en Schrijven 01

Vergroot jouw kennis over vluchtelingen: groeiend deel van onze samenleving - door Vluchtelingenwerk Nederland

Op de werkvloer, in de zorg, bij de woningcorporatie, de gemeente, in de klas of de politie: overal hebben we te maken met nieuwe culturen en zien we nieuwe Nederlanders. Vaak wordt óver vluchtelingen gesproken en minder met hen. VluchtelingenWerk Nederland biedt tijdens de Corporatiedag de mogelijkheid om in gesprek te gaan met een vluchteling. Door een ontmoeting krijg je meer inzicht in de redenen waarom zij vluchten en voor welke dilemma’s vluchtelingen komen te staan. Een voorlichter geeft korte, feitelijke informatie over vluchtelingen en schetst de verschillen tussen hoe men in het land van afkomst omgaat met geld en in Nederland. Na afloop van deze (voorlichtings)sessie besef je wat het inhoudt om ‘een vluchteling’ te zijn en ben je nog beter in staat om genuanceerd gesprekken met deze mensen te voeren over een lastig onderwerp, met wederzijds respect.

VWN logo2010 C NL
Corpodag pic

Ben jij er 18 november bij?

Datum: Donderdag 18 november 2021
Locatie: Conferentiehotel Kapellerput te Heeze

Meld je gratis aan