Claartje Bom, Business Developer bij Janssen & Janssen: ‘We lossen schulden echt op. Sterker nog: we willen ze voorkomen’

Claartje
  • 19-09-2018
  • Leestijd: 2 minuten

Claartje Bom versterkt sinds maart 2018 Janssen & Janssen als Business Developer en geeft mederichting aan de visie waarin we streven naar een schuldenvrije maatschappij. Als observeerder, verbinder en mensenmens ligt de lat hoog. “Ik wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de verbetering van de situatie van mensen met schulden. Voor Janssen & Janssen ga ik op zoek naar producten, diensten en werkwijzen die bijdragen aan de nieuwe visie.”

Met de komst van de nieuwe visie hebben we onszelf de vraag gesteld hoe we hier invulling aan kunnen geven met nieuwe diensten. Hoe kunnen we opdrachtgevers en klant-debiteuren optimaal helpen, gericht op preventie van nieuwe schulden? “In de afdeling Business Development staat dit centraal. De schuldenproblematiek is complex. Er zijn zoveel mensen vanuit meerdere organisaties bij betrokken en zoveel factoren op van invloed dat het vinden van de juiste aanknopingspunten best een klus is. Door als afdeling de focus te leggen op het welzijn van klanten en hier tijd voor vrij te maken buiten de dagelijkse werkzaamheden om, kun je meters maken”, start Claartje enthousiast. “Heel veel mensen hebben belang bij een persoon die zijn financiële huishouding op orde heeft.”

Claartje komt uit de creatieve branche. Haar uitdaging is: complexe problemen eenvoudig maken. In alle rollen die ze heeft vervuld, stond de klantvraag centraal. “De vraag achter de hulpvraag helder krijgen is mijn uitdaging. Waar is echt behoefte aan? En waarmee kun je waarde voor de klant creëren? Als je dat helder hebt, kun je daar producten en/of diensten op aansluiten. Die zoektocht vind ik erg leuk.” Claartje heeft inmiddels voor diverse bedrijven en branches bewezen waardevol te zijn voor een organisatie. Bij Janssen & Janssen onderzoekt ze welke producten, diensten, werkwijze of samenwerkingen bijdragen aan de nieuwe visie. “Janssen & Janssen zit in een groeicurve. Ze zijn van oudsher een klein familiebedrijf en door de jaren heen uitgegroeid tot grote speler binnen de creditmanagementbranche. Ze hebben niet stilgestaan en omarmen veranderingen. De ambitie is voelbaar aanwezig. We willen een schuldenvrije maatschappij bereiken. Hoe komen we daar?”

Zeg jij het maar?

“De laatste jaren is er veel aandacht voor de schuldenproblematiek. Wat is de oorzaak van de schuld? Maar er komt ook steeds meer inzicht in de maatschappelijke last van een schuld. Het is de kunst om verder te kijken dan de openstaande vordering. Enerzijds wil je deze voor de opdrachtgever innen, anderzijds wil je dit ook op een klantvriendelijke manier richting klant-debiteuren doen. Ons werk kunnen we ook op een maatschappelijk verantwoorde manier uitvoeren. Waarschijnlijk, en dat laten de resultaten van de afgelopen jaren zien, ook nog met een beter resultaat. En met een hoge klanttevredenheid. Door te investeren in de preventie van problemen, kun je met relatief weinig middelen voorkomen dat een grote investering nodig is.”

Een van de pijlers van de nieuwe visie is klanten maximaal helpen. Hoe ziet een klantgerichte organisatie eruit?

“In de basis moet je zorgen voor een win-winsituatie voor alle partijen. Maar wanneer je binnen de kaders en eigen belangen in het welzijn van de klant opereert kom je een heel eind. Ben oprecht geïnteresseerd in de klant. Verplaats je in hem en denk bij elke actie ‘wat zou ik daarvan vinden?’. Het gros van de klant-debiteuren kan niet betalen om verschillende redenen. Omdat ze geen geld hebben, eerdere communicatie niet hebben begrepen of in een stresssituatie zitten en informatie moeilijk tot zich nemen. Ze zijn zich wel bewust van de acties; ‘ik heb iets gekocht, dus ik moet betalen’. Wanneer je ze dan de hand toereikt, pakken ze deze graag aan. Ze willen meewerken aan een oplossing. Voor hen wil je ook een duurzame oplossing bieden. Janssen & Janssen vindt dit erg belangrijk en ziet het als een aandachtspunt. Ze pakken de verantwoordelijkheid. Hoe kun je schulden écht oplossen. Sterker nog: hoe kun je ze voorkomen?”

Wat doet Janssen & Janssen om (nieuwe) schulden te voorkomen?

“Dat begint bij de basis. We weten dat communiceren in begrijpelijke taal, op B1 niveau zorgt voor meer en beter contact met klant-debiteuren. Om schulden te voorkomen, gaan we nog meer aandacht schenken aan taal en zoeken we de samenwerking op met educatieve partners. Daarnaast adviseren we onze opdrachtgevers, maar ook andere organisaties, om duidelijk en eenvoudig te communiceren. Daar geven we lezingen en trainingen in. Dit zodat taalgebruik niet meer de reden kan zijn waardoor facturen niet worden betaald.

Ook helpen we bedrijven met onze kennis en ervaring om hun creditmanagementproces optimaal in te richten. We adviseren en denken proactief mee. Maar we gaan veel verder dan dat. Kunnen we ook bijdragen aan een stabiele basis? Bijvoorbeeld door te zorgen dat mensen (meer) inkomen hebben. Kunnen we bemiddelen bij het zoeken naar een betaalde baan? Deze nieuwe dienstverlening staat nog in de kinderschoenen, maar belooft nu al een succes te worden.

Daarnaast volgen een aantal collega’s een opleiding tot budgetcoach. Ze kunnen dan klant-debiteuren helpen om de financiën weer op orde te brengen en een gezonde situatie zonder schulden te creëren. Ook hebben we onlangs Exquis Bewindvoering opgericht waarin we met kwalitatief goede bewindvoerders, die het belang van de klant vooropstellen, de financiële belangen van de klant beschermen.

Zoals je ziet, hebben we de afgelopen tijd niet stilgezeten.”

Wat zijn de aandachtspunten voor 2018?

“In 2018 gaan we op deze voet verder. Als we handelen naar de visie gaat dat ook zichtbaar worden. Als we het werk op een respectvolle, menselijke en verantwoordelijke manier doen, draagt dat ook bij aan de doelstellingen van de opdrachtgever. Zij – en ook hun klanten – merken het verschil. Kwaliteit wordt steeds meer zichtbaar en het kaf wordt van het koren gescheiden.”