Centraal Digitaal Beslagregister ingevoerd

Shutterstock 222752662

Jenna Zhao

Commercieel Medewerker Binnendienst

Delen via social

  • 13-02-2020
  • Leestijd: 2 minuten
  • Geschreven door Jenna Zhao

Vanaf 1 januari 2016 is het Centraal Digitaal Beslagregister gefaseerd ingevoerd. Dat is een centraal systeem waar alle beslagen móéten worden ingeschreven en dat móét worden geraadpleegd alvorens er beslag wordt gelegd of een dagvaarding wordt uitgebracht. Het Centraal Digitaal Beslagregister heeft als doel om de schuldeiser inzicht te geven waardoor onnodig hoge kosten worden voorkomen en de beslagvrije voet wordt gerespecteerd. We spreken collega Wilbert van de Donk hierover.


Voorheen was het zo dat gelegde beslagen nergens per debiteur werden geregistreerd en voor de schuldeiser niet inzichtelijk waren. Het kon dus gebeuren dat er meerdere beslagen per debiteur werden gelegd en hierdoor onnodig kosten werden gemaakt. Daarnaast kon het gebeuren dat mensen met schulden onder de bestaansnorm kwamen te leven door opeenstapeling van de beslagleggingen. Het Kabinet heeft daarom besloten om het Centraal Digitaal Beslagregister op te richten.

Bescherming van schuldenaar

“Vanaf 1 januari is er gestart met het registreren van alle derdenbeslagen. Voorbeelden hiervan zijn beslag op salaris, uitkering, belastingtoeslag of voorlopige teruggave. De invoering van het Centraal Digitaal Beslagregister is een omvangrijk ICT-project vandaar dat er slechts is gestart met het registeren van derdenbeslagen”, aldus Wilbert van de Donk, directeur Compliance & Opleidingen bij Janssen & Janssen en voorzitter van de KBvG, de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.

“Een gerechtsdeurwaarder moet vanaf 1 januari 2016 het gelegde derdenbeslag binnen drie werkdagen inschrijven in het beslagregister. Daarnaast moet hij veranderingen ook binnen drie werkdagen in het digitale systeem verwerken. Dit geldt voor nieuwe beslagen. Lopende beslagen worden in 2016 gefaseerd ingeschreven. De deurwaarder moet vervolgens het register raadplegen voordat hij beslag gaat leggen, maar ook voordat hij een dagvaarding gaat uitbrengen. Op deze manier wordt de schuldenaar beschermd en wordt de beslagvrije voet gerespecteerd zodat hij niet onder het minimum komt te leven.”

Wat verandert er voor de opdrachtgever?

Doordat we nu meer inzicht hebben in de beslagen die eventueel al bij de klant-debiteur zijn gelegd, kunnen we een beter advies geven. We weten beter of er mogelijkheden zijn om de vordering te incasseren. Daarnaast moet een deurwaarder de opdrachtgever informeren als het niet mogelijk is om binnen drie jaar de vordering te verhalen op de klant-debiteur. “Wil de opdrachtgever dan toch dat de deurwaarder overgaat tot een ambtshandeling, bijvoorbeeld het uitbrengen van een dagvaarding of het leggen van beslag, dan moet hij daarvoor expliciet opdracht geven. Er is dus voor de opdrachtgever een actievere rol weggelegd. Nog meer dan al het geval was, gaan we hem betrekken bij het advies en uiteindelijk zal de opdrachtgever beslissen welke actie zal volgen.”

Het voordeel van het Centraal Digitaal Beslagregister is dat de opdrachtgever een completer beeld heeft van de situatie en de verhaalmogelijkheden, maar ook dat de klant-debiteur wordt beschermd en de schulden niet nog meer oplopen. Op deze manier kunnen we nóg beter werken aan klantgericht incasseren.