Afkoelingsperiode voor gedupeerden van de toeslagenaffaire

Shutterstock 1262718382
  • 17-02-2021
  • Leestijd: 2 minuten

Goed nieuws! Er komt een afkoelingsperiode voor gedupeerden van de toeslagenaffaire. Deze afkoelingsperiode is voor gedupeerden die zich eerder hebben gemeld en gaat met terugwerkende kracht in per 12 februari jl. en geldt tot 1 mei a.s. De Belastingdienst zal ons de gegevens verstrekken van de getroffen ouders.

Hiermee wordt voorkomen dat direct beslag wordt gelegd op de tegemoetkoming van € 30.000,-. Tegelijkertijd wordt gezocht naar passende oplossingen, waarbij uiteindelijk de overheid de vorderingen van de schuldeisers van deze groep kan voldoen, inclusief de kosten die zijn gemaakt in de bijbehorende dossiers.

De Eerste Kamer heeft hiermee op 2 maart jl. ingestemd. Natuurlijk zitten er nog wat praktische haken en ogen aan. Op dit moment is de KBvG in gesprek met de Belastingdienst over hoe dit verder goed kan worden afgehandeld. Wordt vervolgd dus.

Wilbert van de Donk juich deze ontwikkeling toe: “Ik was even bezorgd dat de positie van de private schuldeiser over het hoofd werd gezien. Het is goed dat de overheid de hand in eigen boezem heeft gestoken en een passende oplossing heeft aangedragen. In deze constructie zijn zowel private schuldeisers als de dupeerden geholpen.

De menselijke maat telt voor ons. Wij gaan als kantoor natuurlijk onze bijdrage leveren om dit soepel af te handelen. Zoals we bijvoorbeeld eerder ook geen beslag hebben gelegd op de zorgbonus. Zodra duidelijk is hoe we dit kunnen oppakken gaan we samen met onze opdrachtgevers en onze klant-debiteuren aan de slag.”

Wilbert 71