Actieplan om mensen uit de schulden te helpen

Shutterstock 249974521

Jenna Zhao

Commercieel Medewerker Binnendienst

Delen via social

  • 20-02-2020
  • Leestijd: 2 minuten
  • Geschreven door Jenna Zhao

Staatssecretaris van Sociale Zaken Van Ark komt vandaag met 40 actiepunten om mensen uit de schulden te helpen. Eén op de tien huishoudens in Nederland heeft problematische schulden. Ook wij zien, ondanks inspanningen van de overheid, de aantallen groeien en zijn blij met de aandacht voor de schuldenproblematiek.

De impact van deze problematiek is groot: voor de schuldenaar, schuldeisers én de maatschappij. Het kabinet wil dat meer mensen uit een uitzichtloze schuldensituatie komen en geeft daar hoge prioriteit aan. Met de maatregelen uit het Regeerakkoord worden belangrijke knelpunten op het terrein van schulden onder handen genomen. Daarnaast zet het kabinet lopende maatregelen die bijdragen aan het terugdringen van de schuldenproblematiek onverkort door. Dit doet het kabinet niet alleen. De schuldenproblematiek vraagt om nauwe samenwerking tussen ministeries, gemeenten en andere betrokken partijen. “Ook wij zoeken actief samenwerking met betrokken partijen op. Zo zijn we in april gestart met een samenwerking met Gemeente Eindhoven en Tempo-Team om klant-debiteuren te begeleiden naar inkomen. Samen zorgen we ervoor dat inwoners van de gemeente Eindhoven met betaalproblemen écht worden geholpen. Op deze manier kan de schuldenproblematiek opgelost worden. Schulden ontstaan door diverse redenen. Onder andere door scheiding of verlies van werk. Juist deze laatste factor geeft mogelijkheden om te helpen. Door schuldenaren actief te benaderen en te bemiddelen naar een baan”, start Wilbert van de Donk, directeur Compliance & Opleidingen bij Janssen & Janssen en voorzitter van de KBvG.

Incassokosten voor kleine boetes moeten omlaag

Eén van de actiepunten van Van Ark om knelpunten weg te nemen, is het omlaag brengen van incassokosten voor kleine boetes. “Als vanzelfsprekend juichen wij dat toe. Dit jaar is al een belangrijke stap in het omlaag brengen van de incassokosten gezet. Per 1 januari worden de incassokosten van de overheid als schuldeiser volgens dezelfde staffel berekend als incassokosten die gelden bij private schuldeisers. Het is goed dat de overheid ook aan deze staffel is gebonden.” Saskia van de Schoot, Manager Business Development vult aan: “Maar we vergeten vaak dat een openstaande vordering ergens is ontstaan. Een factuur wordt niet betaald. Hier zijn twee deelnemende partijen: degene die de factuur verstuurt en degene die de factuur ontvangt, maar niet kan of wil betalen. Naast het terugbrengen van de incassokosten speelt nog een aspect. Bedrijven die facturen versturen zijn zich nog onvoldoende bewust van het effect van het versturen een heldere eenvoudige (digitale) factuur en brieven. Door de complexiteit van documenten of processen raken sommige mensen de weg kwijt. Niet betalen is niet altijd onwil van de klant. Soms begrijpt deze niet wat te doen, of kan de klant-debiteur even niet betalen. Door hier als bedrijf op in te spelen kunnen dure processen voorkomen worden. Niet-willers zijn er helaas ook, die moeten soms met inderdaad een duur proces geholpen worden om te betalen.”

Betalingsregeling ook bij lagere boetes

Een ander actiepunt is dat het mogelijk moet zijn om ook bij lagere boetes een betalingsregeling af te sluiten. “Bij Janssen & Janssen kan de klant-debiteur voor elke schuld, hoe laag ook, een betalingsregeling treffen. Wij kijken naar het individu en zoeken naar een persoonlijke oplossing om schulden op te lossen en onnodig hoge kosten te voorkomen”, aldus Wilbert van de Donk.

Door middel van debiteurensegmentatie, motiverende gesprekstechnieken en communiceren in begrijpelijke taal dragen wij ons steentje bij aan een schuldenvrije maatschappij. We delen onze kennis en expertise graag zodat mensen uit de schulden worden geholpen én blijven.