Wat kun je doen als je niet tevreden bent?


Wij doen er alles aan om ons werk goed uit te oefenen. Toch kan het zijn dat je een klacht over ons hebt. Of over één van onze medewerkers. Wat kun je dan doen?

Onze klachtenprocedure
Je kunt een klacht hebben over de manier waarop één van onze medewerkers zich heeft gedragen. Hierbij kun je denken aan onvriendelijk gedrag, te langzaam handelen, schending van de privacy of verkeerde voorlichting. Ook kun je een klacht hebben over het functioneren van Janssen & Janssen als bedrijf.

Laat het ons weten. We gaan zorgvuldig om met je klachten en hebben daarvoor een speciale klachtenbehandelaar aangewezen.

a. Klacht indienen:
Stuur ons een e-mail met je klacht. Schrijf daarin:

  • Over wie je een klacht hebt: een medewerker? Janssen & Janssen als bedrijf?
  • Wat er gebeurd is: wat heeft die persoon of ons bedrijf gedaan?
  • Je naam en je adres
  • De datum
  • Stuur eventuele bewijsstukken mee
  • Stuur je e-mail naar klachten@janssen-janssen.nl

b. Ontvangstbevestiging: Binnen vier dagen bevestigen wij de ontvangst van je klacht per e-mail.

c. Wel/niet in behandeling nemen: We hoeven niet elke klacht in behandeling te nemen. Als we je klacht niet in behandeling nemen, laten we je dat zo snel mogelijk (uiterlijk binnen vier weken) schriftelijk weten. We vertellen je dan ook de reden. Welke redenen dat kunnen zijn, lees je in onze Klachtenregeling Janssen & Janssen

d. Kopie naar degene over wie je een klacht hebt. We sturen altijd een kopie van je e-mail en de meegezonden stukken naar de persoon over wie je een klacht hebt.

e. Horen: je kunt je verhaal ook mondeling toelichten bij de klachtbehandelaar als dat nodig is. Degene over wie je een klacht hebt, kan dat ook.

f. Afhandeling: binnen 14 dagen na ontvangst van je klacht ontvang je een reactie over je klacht. De klacht wordt binnen zes weken na ontvangst definitief afgehandeld.

Bovenstaande stappen zijn een verkorte versie van onze klachtenregeling. Hieraan kun je geen rechten ontlenen. Voor de complete versie download je onze Klachtenregeling Janssen & Janssen

Vragen over betalen?

088 730 34 00

Zakelijke vragen?

088 730 34 37

Direct met ons chatten

Start chat

Bericht sturen