Loonbeslag

Een loonbeslag is een vergaande maatregel om iemand te dwingen een openstaande rekening te betalen. De rechter heeft dan al eerder het vonnis uitgesproken dat de persoon in kwestie moet betalen. De deurwaarder voert het vonnis uit en kan besluiten tot een loonbeslag om het openstaande bedrag te incasseren als vrijwillige betaling uitblijft.

Vanaf nu dien je als werkgever alleen de beslagvrije voet aan je werknemer over te maken. Het bedrag dat boven de beslagvrije voet uitkomt moet aan de deurwaarder worden overgemaakt, die daarmee schulden afbetaalt.

Dan moet je dit doorgeven. Ondertussen kun je het loonbeslag blijven overmaken aan de deurwaarder die als eerste een loonbeslag heeft gelegd. Wij melden ons dan bij deze eerste beslaglegger en die zal vervolgens de inhoudingen naar rato verdelen onder de beslagleggers.

Als de deurwaarder heeft besloten om loonbeslag te leggen, dan ontvang je daarvan een officieel bericht: een beslagexploot met daarbij een verklaring derdenbeslag in 2-voud. Daarop vul je o.a. in de hoogte van het salaris, het aantal gewerkte uren, eventueel overwerk, bonussen en de hoogte van het vakantiegeld. Het formulier moet binnen vier weken ingevuld worden teruggestuurd naar de deurwaarder. Zodra die jouw informatie heeft ontvangen, wordt de hoogte van de beslagvrije voet bepaald.

Dubbel werk? Waarschijnlijk heb je al eerder een informatieverzoek van de deurwaarder ontvangen, waarbij je al een deel van de gegevens hebt aangeleverd. Maar ditmaal vragen we om meer details. Het kan ook zijn dat er ondertussen flink wat tijd verstreken is en de situatie van je medewerker is veranderd. Met de verklaring derdenbeslag zijn we op de hoogte van de actuele situatie.

De beslagvrije voet (BVV) is een minimumbedrag om van te leven, waar geen beslag op mag worden gelegd. Dit is meestal 90% van de bijstandsnorm. De deurwaarder rekent de beslagvrije voet uit op basis van gegevens die hij onder meer van de medewerker ontvangt. De BVV kan worden aangepast als de medewerker aantoonbaar meer kosten heeft dan de normbedragen voor:

    • Huur of hypotheek
    • Zorgverzekering
    • Kindgebonden budget

Als je medewerker aantoonbaar meer kosten heeft, wordt de BVV aangepast en dus hoger. Ook wordt er rekening gehouden met het inkomen van een partner of eventueel ander inkomen van de werknemer, waardoor de BVV lager kan uitvallen.

Geef veranderingen in de situatie van je medewerker altijd door aan de deurwaarder. Het kan namelijk zijn dat die verandering van invloed is op de hoogte van de beslagvrije voet (BVV). De deurwaarder maakt dan een nieuwe berekening en past de BVV aan.

Het loonbeslag loopt totdat alle schulden en kosten zijn betaald. De duur is globaal uit te rekenen door het bedrag van de vordering(en) te delen door het bedrag dat maandelijks wordt afgedragen. De uitkomst is een schatting van het aantal maanden dat het beslag loopt. Het kan zijn dat het langer duurt voordat alles is betaald, bijvoorbeeld door nieuwe betalingsachterstanden, de rente of de kosten (bijvoorbeeld verdeelkosten). Je ontvangt van ons bericht als de laatste termijn van het loonbeslag in zicht komt. Wij laten je dan weten hoe hoog de laatste inhouding moet zijn. Daarna wordt het loonbeslag opgeheven en mag je het hele inkomen weer overmaken naar de medewerker.

Soms zijn er vorderingen die preferent zijn. Die moeten dus als eerste uit het loonbeslag worden betaald. Dat kan zijn bijvoorbeeld een vordering van de Belastingdienst of het CAK. Dit is een regeling voor wanbetalers die ingaat als iemand meer dan zes maanden de premie voor de zorgverzekering niet betaalt.

Geeft dit dan door aan de deurwaarder.

Vragen over betalen?

088 730 34 00

Zakelijke vragen?

088 730 34 37

Direct met ons chatten

Start chat

Bericht sturen