Je rechten en plichten als werkgever

Als werkgever zit je natuurlijk niet op het extra werk van een loonbeslag te wachten. Maar bij een beslag heb je als werkgever een aantal wettelijke verplichtingen.

 • Bij een informatieverzoek van de deurwaarder voor een mogelijk loonbeslag op het loon van een van je medewerkers, is de werkgever verplicht de gewenste informatie te geven. Het gaat dan om bedrijfsgegevens, het loon van de medewerker in kwestie en of er al beslag op diens loon ligt. De informatie gebruikt de deurwaarder om te bepalen of er loonbeslag gelegd gaat worden of niet.
 • Als er loonbeslag wordt gelegd, ontvangt de werkgever onder meer een verklaring derdenbeslag. Die moet binnen vier weken na het loonbeslag ingevuld worden teruggestuurd naar de deurwaarder. Op dit formulier moet o.a. de hoogte van het salaris, het aantal gewerkte uren, eventueel overwerk, bonussen en de hoogte van het vakantiegeld worden ingevuld.
 • De werkgever is verplicht om alles wat onder het beslag valt, alles boven de beslagvrije voet, over te maken aan de deurwaarder.
 • De werkgever moet bij elke salarisbetaling alles boven de beslagvrije voet overmaken aan de deurwaarder tot de totale vordering is voldaan.
 • De werkgever moet de deurwaarder op informeren over:
  • De termijn van de betalingen
  • De hoogte van de betalingen
  • Eventuele eerdere beslagleggers

Als je de gevraagde gegevens niet aanlevert, kan je aansprakelijk worden gesteld voor de volledige schuld van je medewerker.

Als de rechter het vonnis heeft uitgesproken, ben je verplicht (en mag je) informatie over het inkomen van je medewerker bij de deurwaarder aanleveren. Tijdens het loonbeslag moet je alle relevante stukken veilig bewaren, al is het alleen maar om zelf overzicht te kunnen houden. Als het loonbeslag wordt opgeheven, moet je de stukken vernietigen.

De deurwaarder vraagt je niet alleen om gegevens, maar deelt zelf ook persoonsgegevens zodat je weet om welke werknemer het gaat. Denk dan aan naam, adres, geboortedatum, bsn. Wij houden ons aan de privacywetten en geven dus alleen informatie die wij ook mogen verstrekken.

Vragen over betalen?

088 730 34 00

Zakelijke vragen?

088 730 34 37

Direct met ons chatten

Start chat

Bericht sturen