Staatssecretaris Teeven bevordert integriteit en kwaliteit van gerechtsdeurwaarders

grootte bericht website gerechtsgebouwStaatssecretaris Teeven bevordert integriteit en kwaliteit van gerechtsdeurwaarders

De gerechtsdeurwaarderswet had afgelopen maand een hoog politiek aandachtsniveau. Dit mede door een wetsvoorstel dat is ingediend door staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie. Hierin heeft hij het over duidelijke regels wie als gerechtsdeurwaarder mag optreden. Dit in combinatie met een sterker toezicht op de beroepsgroep. In de toekomst zal je hier meer over kunnen lezen in de media, daarom komt dit onderwerp in deze nieuwsbrief alvast aan bod.

 

De gerechtsdeurwaarder oefent zijn beroep uit op het snijvlak van ambt en ondernemerschap. Om de kwaliteit en integriteit van gerechtsdeurwaarders te kunnen waarborgen, is het van belang dat in de praktijk geen misverstanden ontstaan over hun bevoegd- en verantwoordelijkheden. Veiligheid en Justitie wil dat de gerechtsdeurwaarders meer ambtenaar en minder (zichtbaar) ondernemer worden.

 

In het wetsvoorstel worden wijzigen voorgesteld voor de rol van toegevoegd gerechtsdeurwaarder. Een toegevoegd gerechtsdeurwaarder ben je als je in je laatste (stage)jaar van de opleiding tot kandidaat-gerechtsdeurwaarder wordt toegevoegd aan een gerechtsdeurwaarder. Je bent dan nog niet benoemd tot gerechtsdeurwaarder, maar verricht wel ambtshandelingen namens en onder verantwoordelijkheid van een gerechtsdeurwaarder.

 

Op dit moment mag een gerechtsdeurwaarder in principe twee toegevoegd gerechtsdeurwaarders bij zich hebben. Dit zullen er na goedkeuring van het wetsvoorstel maximaal drie worden. Omgekeerd wordt het een toegevoegd gerechtsdeurwaarder toegestaan om aan maximaal twee gerechtsdeurwaarders verbonden te zijn. Op deze manier wordt de praktijk van het op freelance basis werken door toegevoegd gerechtsdeurwaarders onmogelijk gemaakt. Dit omdat het Gerechtshof in een tuchtzaak heeft uitgemaakt dat een kandidaat in loondienst of via participatie aan een kantoor verbonden moet zijn anders kan de gerechtsdeurwaarder geen effectief toezicht uitoefenen op zijn handelen.

Daarnaast vindt de minister dat de freelancer oneigenlijk concurreert. Hij hoeft immers geen kantoor te hebben, geen derdengeld in rekening te brengen, geen personeel in dienst te nemen, geen accountant etc.

 

Verder staat in het wetsvoorstel dat er een openbaar register voor gerechtsdeurwaarders komt. Zo kun je zelf nagaan of de ambtshandelingen bevoegd zijn verricht. Dit zorgt voor een stukje transparantie in de branche.  

 

Maar dat is niet het enige wat staatssecretaris Teeven heeft geïntroduceerd. Hij stelt voor de werkzaamheden van het Bureau Financieel Toezicht uit te breiden tot algemeen toezicht. Dit betekent niet alleen een financiële controle van gerechtsdeurwaarders, maar ook dat de integriteit van de beroepsgroep onder de loep wordt genomen. Bij een ernstig vermoeden van klachtwaardig handelen kunnen, naast de Minister van Veiligheid en Justitie, in de toekomst ook het bestuur van de KBvG en het Bureau Financieel Toezicht de tuchtrechter vragen de betrokken gerechtsdeurwaarder direct te schorsen.

 

Bron: Ministeries  / Veiligheid en Justitie

 

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail
Neem contact op

xHeeft u een vraag?