Moniek in den Bosch - Cohlst: 'We verbinden mensen met elkaar'

Maandelijks lichten wij een thema uit dat wordt besproken met één van onze collega's. Deze keer gaan we het met HR-manager Moniek in den Bosch - Cohlst hebben over betrokkenheid. Welke impact heeft interne betrokkenheid op de klantbeleving?

 

Moniek NBSA website

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is kenmerkend voor de cultuur binnen Janssen & Janssen?

“We zijn de afgelopen jaren hard gegroeid als organisatie met name door overnames. Dat heeft impact gehad op de ontwikkeling van de cultuur. Enerzijds hebben we een hechte groep mensen die al vanaf het begin betrokken is bij de organisatie en anderzijds verwelkomen we steeds weer nieuwe (groepen) mensen. De cultuur heeft zich daardoor ook ontwikkeld. Het is simpelweg niet meer mogelijk om al je 180 collega’s even goed te kennen. Echter betrokkenheid is iets wat begint bij jezelf. Als je interesse toont in je collega en een prettige samenwerking ervaart, dan krijg je dat vaak ook terug. Zo simpel is cultuur creëren; het begint bij jezelf. In de kern omschrijf ik onze cultuur als open en betrokken. We zijn met elkaar in gesprek en weten elkaar te vinden. We delen zowel mooie als minder mooie momenten met elkaar.”

 

Is er in de loop der jaren veel veranderd?

“De markt is erg in beweging en verandering is aan de orde van de dag. Dat geldt uiteraard niet alleen voor onze branche. De eerder genoemde groei, en alle ontwikkelingen die daarmee gepaard gaan, heeft voor iedereen veel teweeggebracht. Door onze vooruitstrevendheid en het continu versnellen van de organisatie, hebben we ook echt een beroep gedaan op de flexibiliteit van al onze collega’s. Als je dan merkt dat je met zo’n grote club mensen nog steeds betrokken bent en er dezelfde openheid heerst, zegt dat wel wat over het DNA van Janssen & Janssen.”

 

Waar komt die betrokkenheid bij jullie vandaan?

“Er worden veel initiatieven voor en door collega’s georganiseerd. Zo hebben we onder andere een familiedag, het kerstfeest en lunchsessies waarin het dagelijks bestuur op een informele manier alle collega’s bijpraat over diverse ontwikkelingen binnen de organisatie.

Voor specifieke projecten (bijvoorbeeld met als doel het verbeteren van de klantbeleving) verbinden we collega’s vanuit diverse afdelingen met elkaar. Zij zorgen dan voor een geïntegreerde aanpak door het vraagstuk te bekijken vanuit hun verschillende ervaringen. Voor sommige collega’s is het een uitdaging om mee te denken in deze ontwikkelingen, andere collega’s zijn sterker in de praktische uitvoering ervan. Mijn visie is: laat mensen vooral doen waar ze goed in zijn, dan volgt betrokkenheid vanzelf.”

 

Hoe zorg je dat je in gesprek blijft met elkaar?

“Alles staat en valt met aandacht hebben voor elkaar, die aandacht beloven we onze klant ook. Door het gesprek met elkaar aan te blijven gaan, weet je waar interesses of uitdagingen liggen en daar proberen we op aan te sluiten (zowel intern als extern). Daarmee leg je de basis voor een goede verbinding.

We zijn sterk gericht op kennisdeling en ontwikkeling. Dit doen we middels het aanbieden van opleidingen en trainingen voor onze externe relaties en voor onze eigen collega’s. Naast de ontwikkeling van kennis en kunde in de organisatie heeft het intern opleiden nog een belangrijk voordeel: collega’s ontmoeten elkaar vanuit diverse disciplines en vestigingen, daardoor blijven we in gesprek met elkaar en leren we van elkaar. Dit komt de samenwerking zeker ten goede. Evenals de onderlinge verbondenheid.”

 

Wat merkt de klant hiervan?

“Wanneer collega’s zich kunnen blijven ontwikkelen, zich verbonden voelen met de organisatie en met plezier hun werk doen, dan heeft de klant daar ook profijt van. Onze betrokkenheid leidt ertoe dat we allemaal graag dat stapje extra doen voor onze collega’s en ook voor onze klanten. Het komt intern en extern dus allemaal op hetzelfde neer: aandachtig luisteren, de juiste vragen stellen en samen een oplossing creëren.”

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail
Neem contact op

xHeeft u een vraag?