Interview met Roy Beerens over de debiteur van morgen

De debiteur van morgen

In aanloop naar de Credit Expo, waar je Janssen & Janssen 3 november 2016 in stand 40 vindt, verscheen er een interview met Roy Beerens, Commercieel Manager Janssen & Janssen en Marion op de Haar-Spoelma, directeur dochteronderneming NDA Incasso.

 

Hoe ziet de debiteur van morgen eruit?

Roy: “Om de klant-debiteur van morgen effectief te helpen staat gedetailleerde kennis van de klant-debiteur centraal. De markt en daarmee ook de klant-debiteur kenmerkt zich door snelle veranderingen. Wij onderscheiden drie groepen klant-debiteuren:

  • Mensen die nu nog geen schulden hebben, omdat ze nog te jong zijn (generatie Z). Die groep komt dadelijk op een leeftijd dat ze economisch actief worden, waardoor ze ook schulden kunnen maken.
  • Mensen die nu nog geen schulden hebben, maar morgen wel. Deze groep mensen kunnen hun schulden meestal wel betalen, maar willen dat om wat voor reden dan ook niet doen. Dit noemen we ook wel de niet-willers.
  • Mensen die nu al schulden hebben en morgen nog steeds schulden hebben, ook wel de niet-kunners genoemd.
  • Al deze klant-debiteurgroepen ontwikkelen zich. Ze zijn niet alleen steeds meer online, maar ook steeds mondiger en ze zijn vaak goed geïnformeerd.”

 

Marion: “De tijden dat de deurwaarder nog gezag en ontzag inboezemde zijn definitief voorbij. Vroeger was het een schande als de deurwaarder bij je aan de deur kwam en ging de debiteur ’s avonds naar de deurwaarder om daar snel een envelop met geld in de brievenbus te doen. Tegenwoordig is een geheel andere aanpak noodzakelijk, die rekening houdt met zaken als leeftijd, opleiding en gedragskenmerken. Wij voorzien dat de schuldenproblematiek bij de klant-debiteur van morgen toeneemt. We zien ook dat veel jongeren steeds makkelijker en nonchalanter met hun geld omgaan. Uit recent onderzoek van het NIBUD blijkt, dat de ouders hierin een belangrijke rol spelen. Als zij hun kinderen onvoldoende financieel besef bijbrengen, dan is de kans een stuk groter dat dit later tot problemen leidt. Zo ontstaan er nieuwe generaties die niet alleen slecht met geld kunnen omgaan, maar dit ook niet belangrijk vinden. Het hebben van schulden is geen schande meer, maar heel gewoon geworden. Er zijn in de maatschappij ook steeds meer (commerciële) prikkels om toch vooral te kopen. Immers, zonder de nieuwste smartphone van het juiste merk tel je niet mee.”

Roy:”Door het verminderde respect voor de deurwaarder heeft het opleggen van betaling steeds minder effect. Mensen moeten steeds meer overtuigd worden van het belang en de noodzaak. Daarnaast wordt het de consument tegenwoordig erg gemakkelijk gemaakt om op krediet te kopen, terwijl hij/zij het geld nog niet heeft. Wat ook opvalt is dat de klant-debiteur door steeds meer bedrijven als stakeholder in hun bedrijf gezien wordt. Klanttevredenheid is daarbij de drijvende factor. Al deze ontwikkelingen zijn van invloed op de manier waarop wij ons werk (moeten) doen.

 

Lees het complete interview met Roy Beerens en Marion op de Haar-Spoelma op de website van de Credit Expo.

 

Bron: Marcel Wiedenbrugge, Credit Expo

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail
Neem contact op

xHeeft u een vraag?