btw: hoe deal ik daar nu mee?

btw: hoe deal ik daar nu mee?Vanaf 1 januari 2017 gelden er nieuwe regels voor de kwalificatie van een factuur als oninbaar en voor de manier waarop betaalde btw kan worden teruggevraagd. Daarnaast geldt een aanpassing op het terugbetalen van op voorhand afgetrokken btw, waar een factuur alsnog betaald wordt. Ogenschijnlijk kleine wijzigingen, die je als ondernemer en afnemer wel even in de gaten moet houden. In mijn blog zet ik alles even voor je op een rijtje.

 

Wanneer je als leverancier een factuur stuurt

Als je als ondernemer een factuur stuurt aan je klant dan geef je de btw daarover direct aan en betaal je deze ook meteen. Wanneer je klant de factuur uiteindelijk niet of maar gedeeltelijk betaalt, dan is je factuur, ofwel je vordering,  (deels) oninbaar.  Je hebt dan dus btw betaald, die je feitelijk echter niet ontvangen hebt. En dus is deze btw terug te vragen.

Sinds  1 januari dit jaar worden facturen (of delen daarvan) die één jaar of langer onbetaald gelaten zijn, als oninbaar aangemerkt. Die periode van één jaar gaat niet in vanaf de factuurdatum, maar vanaf de uiterste betaaldatum. Dit is de uiterste datum van betaling, zoals je die met je klant bent overeengekomen. In het geval dat je geen specifieke betalingstermijn met je klant hebt afgesproken, dan geldt een wettelijke termijn voor betaling van 30 dagen na factuurdatum. In dat geval begint de genoemde termijn van één jaar dus nadat er 30 dagen zijn verstreken sinds de datum voor facturatie.

Is het dan zo, dat alleen facturen waarvan sinds de uiterste betaaldatum één jaar is verstreken voor btw teruggaaf in aanmerking komen? Nee! Leidend blijft dat  de factuur in kwestie oninbaar moet zijn. Een zonder succes doorlopen incassotraject of een faillissement van je klant aan wie je nog maar net had gemeld dat zijn betaaltermijn nu echt verstreken was, zijn voorbeelden van situaties waarin je factuur ook als oninbaar aangemerkt zou kunnen worden. Dit dus zonder dat er één jaar na de uiterste betaaldatum is verstreken.

 

Wanneer je als afnemer een factuur ontvangt

De ondernemer die factureert is in de praktijk natuurlijk ook wel de leverancier die afneemt. De gewijzigde regelgeving rondom oninbare vorderingen heeft in die zin ook effect op de leverancier, die ervoor kiest om een factuur niet of slechts gedeeltelijk te betalen.

Als je als afnemer namelijk een factuur van je leverancier ontvangt, dan mag je de btw daarover direct aftrekken. Het aftrekken van in rekening gebrachte btw mag nog voordat je de factuur betaald hebt. Betaal je de factuur echter niet dan wel gedeeltelijk of ontvang je daar een deel van terug, dan heb je de verplichting om de teveel afgetrokken btw terug te betalen. Je hebt dan immers btw afgetrokken die je feitelijk niet hebt betaald. Helder toch!

Sinds januari 2017 heb je diezelfde terugbetalingsverplichting echter ook in het geval  er maximaal één jaar is verstreken na de uiterste betaaldatum van de factuur. Met noemt dit de 1-jaarstermijn. Een termijn die is verkort ten opzichte van de termijn zoals die gold voor 2017. Toen hanteerde men immers een maximale termijn van twee jaar.

 

De nieuwe regels in de praktijk

Nieuwe regels voor nieuwe situaties. Maar hoe gaan we om met deze nieuwe regels voor ‘oude’ situaties? Wat doe je bijvoorbeeld met een factuur waarvan de uiterste betaaldatum al is verstreken voor 1 januari 2017? Of hoe handel je in het geval je een factuur hebt ontvangen eind 2015, die vandaag de dag nog onbetaald is? Voor dit soort situaties is wat je noemt ‘overgangsrecht’ vastgesteld. Regels die bepalen hoe met grens- en uitzonderingsgevallen omgegaan moet worden. Per situatie kunnen de uitkomsten dan ook verschillen.

Nieuwe regels op fiscaal gebied, het blijft een gepuzzel soms. En hoewel het – ook volgens de Belastingdienst zelf – niet leuker te maken is, hoop ik dat deze blog het toch net even iets makkelijker voor je maakt!

 

Deze blog is geschreven door Danielle Kerkhof, jurist bij Janssen & Janssen.

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail
Neem contact op

xHeeft u een vraag?