Beslagrecht moderniseren met beslagvrije voet voor bankbeslagen?

afbeelding_KEI_website[Deel 2]

 

In mijn vorige blog heb ik een aantal pijnpunten besproken waar deurwaarders, maar niet alleen zij, tegenaan zullen lopen met de modernisering van achterhaalde wetgeving.

 

Al jarenlang klinkt de roep om een beslagvrije voet voor bankbeslagen. De KBvG steunt die gedachte maar wel genuanceerd. In haar preadvies heeft de KBvG een gedetailleerd voorstel gedaan wat de schuldenaar zo veel mogelijk beschermt, maar ook de schuldeiser zijn deel laat uitvoeren. Het komt erop neer dat rekening wordt gehouden met de inkomsten en uitgaven zodanig dat de schuldenaar aan zijn verplichtingen kan blijven voldoen.

 

Is een beslagvrije voet voor bankbeslagen modernisering?

Het voorstel schuift dat terzijde en voert een bodembedrag in ter hoogte van de beslagvrije voet. Het effect hiervan is dat een gemiddelde schuldenaar feitelijk beschermd is tegen beslag voor een bedrag van rond de 1.600 euro. Als de schuldenaar twee bankrekeningen heeft, geldt het systeem voor beide rekeningen.

Banken moeten wel aangeven of iemand een rekening heeft, maar niet wat er op staat: dit zal enkel leiden tot nog meer onverhaalbare kosten.

Een schuldenaar die zijn geld verspreidt over meerdere rekeningen wordt zodoende feitelijk onkwetsbaar, want zijn inboedel zal normaal ook aan beslag ontsnappen.

Je kunt dit modernisering noemen, maar het is wel nog een verdergaande afbraak van verhaalsrechten.

 

Beslag op roerende zaken

Wat bijna niemand zich realiseert, is dat nog nooit in rechte is beslist wanneer een beslag ‘ligt’. Iedereen gaat ervan uit dat het beslag is gelegd zodra de deurwaarder aantreedt en de zaken heeft gezien. Ondanks herhaald aandringen vanuit de KBvG geeft het consultatiedocument op dat punt niets aan.

 

Het wordt mogelijk op een motorvoertuig te leggen zonder dat het wordt waargenomen: een bureaubeslag dat wordt ingeschreven in de RDW.

Een wel met fysieke waarneming gelegd beslag kan ook worden ingeschreven.

Het ontwerp zwijgt alleen wat de situatie is als het voertuig wordt vervreemd: een auto is geen registergoed dus voor levering is geen inschrijving nodig. Daarnaast kan een bureaubeslag botsen met het territorialiteitsbeginsel als het voertuig buiten Nederland is.

 

De verkoop van roerende zaken kan online worden gedaan, net als bij onroerende zaken. De vraag is alleen of er in de toekomst – buiten auto’s – nog iets te verkopen zal zijn.

 

Executiegeschillen

Het executiegeschil komt in veel ruimere mate in de bevoegdheid van de kantonrechter te liggen. Executiegeschillen over aardzaken en geldsommen van

25.000 euro worden des kantonrechters. Dit heeft het grote voordeel dat geschillen over kleine(re) bedragen nu zonder hoge kosten gevoerd kunnen worden. Om een voorbeeld te geven; een executiegeschil over pakweg 2.500 euro aan verbeurde dwangsommen hoort nu bij de civiele kamer thuis. Dat wordt in de toekomst de kantonrechter.

 

Of het beslagrecht erop vooruit gaat en klant-debiteuren geholpen zijn? De tijd zal het uitwijzen.

 

Naar overzicht
Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail
Neem contact op

xHeeft u een vraag?