Ik ben het niet eens

Je hebt bericht van ons gekregen. Hierin vragen wij je om een betaling te doen.  Als je het hier niet mee eens bent, kun je bezwaar maken. Dat noemen we verweer indienen. Dit kun je schriftelijk óf mondeling doen.

Ik wil schriftelijk bezwaar maken

Je kunt schriftelijk verweer voeren of iemand het namens jou laten doen. Het verweerschrift met eventuele bijlagen moet je twee keer inleveren. Je kunt dit doen door het verweerschrift per post te versturen aan de griffie van het gerecht. Dat is het secretariaat van de rechtbank. Of je kunt het inleveren bij de rechtbank. De gegevens van de rechtbank staan in de dagvaarding vermeld.

Vermeld aan het begin van jouw verweerschrift de namen van de partijen en de zittingsdatum. Zorg ervoor dat jouw stukken uiterlijk twee dagen voor de zittingsdag op de griffie van het gerecht aanwezig zijn.

Als dit niet gaat lukken, is het verstandig om op de zitting te verschijnen. Daar kun je dan jouw verweerschrift indienen.

Ik wil mondeling bezwaar maken

Schriftelijk verweer voeren heeft de voorkeur, zeker wanneer het meningsverschil ingewikkeld is. De Griffier maakt een verslag van jouw verweer en dat wordt aan jou en de eisende partij gestuurd. De eisende partij krijgt de gelegenheid op jouw verweer te reageren. Of de kantonrechter bepaalt dat beide partijen moeten verschijnen om het meningsverschil met de rechter te bespreken. Je kunt ook iemand vragen namens jou mondeling verweer te voeren. Dan moet je een door jou getekende schriftelijke toestemming aan die persoon meegeven.

Ik ben het niet eens. Wie kan mij helpen?

Wanneer je het niet eens bent met de vordering, kun je hulp krijgen. Dit kan van een advocaat, deurwaarder of een andere rechtshulpverlener. Wanneer je dit niet kunt betalen, kun je naar het Juridisch Loket gaan voor hulp. Dit bureau geeft jou gratis juridisch advies.

Mijn vraag staat er niet tussen

Heb je een vraag aan ons? Dan kun je deze eenvoudig telefonisch aan ons stellen. Bel naar 088 730 34 00. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur telefonisch bereikbaar.

Neem contact op

xHeeft u een vraag?