Vragen over betalen

Een overzicht van de meest gestelde vragen:

Ik ben veroordeeld tot betaling, wat moet ik doen?

De rechter heeft je veroordeeld tot betaling. Als je niet betaalt, dan kan de deurwaarder beslag komen leggen. Dit kan op jouw inkomsten, bankrekening, inboedel of andere eigendommen zijn. Het is zelfs mogelijk dat er beslag wordt gelegd op jouw huis. Wij adviseren je daarom tot betaling over te gaan. Is het niet mogelijk om in één keer te betalen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088 730 34 00. Op werkdagen zijn we bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur. Wij kunnen kijken of er mogelijkheden zijn voor een betalingsregeling.

Ik kan mijn achterstand niet in één keer betalen, wat moet ik nu doen?

In sommige gevallen is het mogelijk een betalingsregeling te treffen, zodat je in termijnen kunt betalen. Wij beoordelen in overleg met de schuldeiser of dit mogelijk is. De schuldeiser is de organisatie waar je nog een rekening hebt openstaan.

Wat moet ik doen als ik een betalingsregeling wil treffen?

In sommige gevallen is het mogelijk een betalingsregeling te treffen. Op deze manier kun je in termijnen betalen. Wij beoordelen in overleg met de schuldeiser (de organisatie waar je nog een rekening hebt openstaan) of dit mogelijk is. Je kunt een betalingsregeling voorstellen door in te loggen op Uwdossier-online. Om in te loggen heb je het dossier- en accountnummer nodig. Dit vind je in de brief die je van ons hebt gekregen. Daarnaast heb je een geldig e-mailadres nodig. Uitleg over hoe je kunt inloggen via Uwdossier-online staat schuingedrukt in de brief die je van ons hebt ontvangen.
Je kunt ook per e-mail een betalingsregeling voorstellen. Stuur het verzoek

naar ... en vermeld dan jouw dossiernummer.

Wat moet ik doen als ik deze periode niet kan betalen?

Heb je een betalingsregeling afgesproken en kun je deze niet betalen? Wij kunnen je éénmalig uitstel geven van jouw betaling. Daarvoor heb je wel een geldige reden nodig. Dit kun je aangeven in Uwdossier-online.

 

Mocht je na eenmalig uitstel nog niet kunnen betalen, dan stopt de betalingsregeling die je met ons hebt afgesproken. Hierna gaat het traject weer verder. Het kan dan voorkomen dat de schuldeiser naar de rechter stapt of zelfs overgaat tot beslaglegging. Dat wil je natuurlijk voorkomen. Neem contact op met schuldhulpverlening als je echt niet kunt betalen.

Wat gebeurt er als ik niet betaal?

Wij kunnen namens de schuldeiser gerechtelijke stappen beginnen.

We zullen de rechter dan vragen je te veroordelen tot betaling van de vordering en alle bijkomende kosten. Als de rechter beslist dat je moet betalen en je betaalt nog niet, dan kan dat leiden tot beslaglegging op jouw inkomsten, bankrekening, inboedel of andere eigendommen. Het is zelfs mogelijk dat er beslag wordt gelegd op jouw auto of huis. Ook de bijkomende kosten van een beslaglegging en uitvoering van het vonnis, zullen door jou betaald moeten worden.

Er zijn schuldeisers die niet eerst naar de rechter hoeven te gaan. Dit geldt voor DUO en CJIB. Zij kunnen met een bevel om te betalen direct overgaan tot beslaglegging.

Wat moet ik doen als ik echt niet kan betalen?

In Nederland is er een aantal schuldhulpverlenende instanties. Zij kunnen je met jouw problemen helpen.

Het bewijs van aanmelding bij een schuldhulpverlenende instantie of een verzoek tot toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) hebben wij nodig. Stuur dit bewijs per fax of per e-mail (...) naar ons toe. Vermeld dan altijd jouw dossiernummer.

Jouw aanmelding bij een schuldhulpverlenende instantie betekent niet dat je niet meer hoeft te betalen. Probeer daarom altijd om een betaalafspraak met ons te maken. Hieruit blijkt namelijk dat je wilt betalen en naar een oplossing zoekt. 

Wat moet ik doen als ik wil weten wat het huidige saldo van mijn schulden is?

Hiervoor kun je kijken in Uwdossier-online. Daar kun je alles vinden over jouw betaling(en). Om in te loggen heb je het dossier- en accountnummer nodig dat in de brief staat. Daarnaast heb je een geldig e-mailadres nodig. Uitleg over hoe je kunt inloggen via Uwdossier-online staat schuingedrukt in de brief die je van ons hebt ontvangen.

Waarom krijg ik toch een brief als ik al heb betaald?

Soms gebeurt het dat jouw betaling en onze brief elkaar hebben gekruist. Dat is natuurlijk erg vervelend. Om zeker te weten dat de betaling is gelukt, vragen wij jou om een betaalbewijs. Deze kun je in Uwdossier-online plaatsen of per e-mail versturen naar .... Vermeld dan altijd jouw dossiernummer.

 

Het kan ook zijn dat de bank de betaling terughaalt. Dat kan komen doordat je onvoldoende saldo op je rekening had staan. De bank stort het bedrag dan terug op je rekening. Dus de betaling is niet gelukt. Op het bankafschrift kun je zien of jouw betaling is teruggehaald.

Ik heb teveel betaald, hoe krijg ik het teveel betaalde bedrag terug?

Heb je teveel betaald? In dat geval ontvang je zo snel mogelijk een brief van ons. Hierin staat het bedrag wat je terugkrijgt. Uiterlijk binnen twee weken ontvang je het bedrag op het bankrekeningnummer wat wij van jou hebben. Controleer daarom of het bankrekeningnummer wat in de brief staat klopt! Let op: wanneer het bankrekeningnummer niet klopt, of bij ons niet bekend is, reageer dan binnen twee weken. Mail het juiste bankrekeningnummer naar: ....

Mijn vraag staat er niet tussen

Heb je een vraag aan ons? Dan kun je deze eenvoudig telefonisch aan ons stellen. Bel naar 088 730 34 00. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur telefonisch bereikbaar.

Neem contact op

xHeeft u een vraag?