Programma Kwaliteit en Innovatie (KEI)

afbeelding_KEI_websiteHet programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) is er op gericht om de rechtspraak te vereenvoudigen, versnellen en digitaliseren. Op deze site kunt u informatie vinden over de civiele vorderingsprocedure in het nieuwe procesrecht. Eind 2014 is het eerste wetsvoorstel ingediend. Na enkele keren uitstel is KEI eind 2016 van start gegaan met een vrijwillige pre-pilot.

 

De invoering in de civiele vorderingsprocedure kent vijf fases:

Civiel 1.0: Vorderingen met verplichte procesvertegenwoordiging.

Civiel 2.0: Vorderingen in hoger beroep.

Civiel 3.0: Vorderingen zonder verplichte procesvertegenwoordiging (Kanton).

Civiel 4.0: Verzoeken.

Civiel 5.0: Kort gedingen.

Daarnaast zal ook de Hoge Raad digitaal gaan procederen.

 

In het huidige procesrecht worden zaken ingeleid met een dagvaarding of verzoekschrift. Zowel de dagvaardingsprocedure als de verzoekschriftprocedure zal komen te vervallen en worden vervangen door een ‘vorderingsprocedure’. Deze vorderingsprocedure zal op een geheel nieuwe manier worden ingeleid. Ook het vervolg van de procedure en de manier waarop met de Rechtbank wordt gecorrespondeerd wijzigt ingrijpend.

 

Agenda

Planning invoering KEI

  • 1 maart 2017: Verplicht digitaal procederen bij de Hoge Raad.

  • 1 juni 2017: Civiel 1.0: Vordering met verplichte procesvertegenwoordiging. Op dit moment loopt een vrijwillige prepilot bij de Rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland. Vanaf 1 juni zal dit verplicht zijn.

  • 1 januari 2018  Civiel 1.0: Vordering met verplichte procesvertegenwoordiging. Alle Rechtbanken.

  • Medio 2018 : Civiel 2.0: Vordering in hoger beroep.

  • Medio 2019 Civiel 3.0: Vordering zonder verplichte procesvertegenwoordiging (kanton).

  • Begin 2020: Civiel 4.0: Verzoek.

  • Begin 2021: Civiel 5.0: Kort geding.

 

Nieuws

Procesinleiding en oproepingsbericht

Procesinleiding volgens KEI

 

9 februari 2017

Met het invoeren van het digitaal procederen bij de Hoge Raad wordt een volgende stap gezet in de invoering van KEI. Op welke manier moet dan een procedure gestart worden en wat zijn de vereisten daarvoor? Lees het in de blog van Ruud van Mil, manager Ambtelijk.

 

1 december 2016

Na jaren van voorbereiding en enkele keren uitstel wordt de digitalisering van de Rechtspraak ingevoerd. In november is de zogenoemde pre-pilot gestart. Hoe ziet de nieuwe procesinleiding eruit? Lees het in de blog van Ruud van Mil, manager Ambtelijk.

 

Veelgestelde vragen

We hebben de veelgestelde vragen rondom de invoering van KEI voor u op een rij gezet.

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedInEmail
Neem contact op

xHeeft u een vraag?